I takt och otakt 2016

Stadsvandringen 2016 kallades ”I takt och otakt” och uppfördes på T4-området.

Peter Alf guidade runt publiken på en dryg timmes resa bak i T4:as historia med anekdoter och små uppspelade scener som skildrade livet som T4:ing.

Vi fick träffa underofficersfruar, sjuksköterskor, befäl och givetvis värnpliktiga från olika tidsepoker på T4.

Det hela avrundades med en fika i sann militär anda med kaffe drucket i äkta militärkåsor.

Bilder från I takt och otakt 2016