Catharina Thulsson, ordförande

Petra Wikman, vice ordförande

Marcus Frennemark, kassör

Inga-Lill Lagerqvist, sekreterare

Erika Blad, ledamot

David Kristansson, ledamot

Ann-Sofie Johansson, ledamot

Elisabeth Segerham, ledamot

Isak Evander, ledamot

Annika Blomqvist, suppleant

Glenn Nordblad, suppleant

Helén Fingalsson, suppleant

Om du har någon fråga eller någonting som du vill att vi tar upp på ett styrelsemöte, skicka ett mejl till hetskontakt@hotmail.com