En helt ny idé, ett helt nytt projekt!


Vill du dela med dig av en vardagshändelse..?

…och få chansen till att se just denna händelse spelas upp på en scen?

Det material som inkommer, alltså era berättelser, kommer att dels bli anonymiserat dvs att namn kommer att bytas ut och dels kommer bitar att plockas ut så att det passar en uppbyggnad som fungerar till helheten.

Utifrån vad vi får in så är det materialet som styr vad pjäsen kommer att handla om. Dessa historier kommer att klippas och organiseras till ett flöde som passar varandra. Passar de inte med varandra kommer vi att se till att riktningen fungerar ändå för så många berättelser som möjligt.

 

Vi har alltså inget manus förrän vi har fått in tillräckligt med era olika berättelser.

Vi kan inte heller veta vad det blir för genre på pjäsen förrän vi har ett färdigt manus.

Vi kan absolut inte sätta en tid för när projektet blir klart förrän manuset är klart.

Det är ni som skickar in som bestämmer hur projektet fortgår och vad det kommer att innehålla!